Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünüvar, T. G. (2006). An integrative model of job characteristics, job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior(Doctoral dissertation). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: