Algılanan Mağduriyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ülbeği, İ. D., Özgen, H. M., ve Özgen, H. (2014). Algılanan Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 101-112.

Sorumlu Yazar: 
İlksun Didem Ülbeği
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: