Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Birlik, E. (2021). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

Sorumlu Yazar: 
Eyyüp Birlik
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik analizlerinde; dil eşdeğerliğinin r=0,86(p<0,01), ölçüt geçerliğinin r=0,64(p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliliği için yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %71,2’sini açıklayan altı faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan bu yapının model uyumu DFA ile test edilmiş ve uyum indekslerinin (χ2/sd=1,5, RMSEA=0,074, RMR=0,083, GFI=0,86, AGFI=0,92, NFI=0,92, NNFI=0,97, IFI=0,97, CFI=0,97, RFI=0,91) iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde; iç tutarlılık katsayısı α=0,93, test-tekrar test güvenirliği r=.93(p<0,01), iki yarı güvenirliği r=.83(p<0,01) olarak belirlenmiştir.

1 Öğrenciler, bıçak gibi tehlikeli araç gereçlerle bana zarar verdiler.
2 Öğrenciler, beni fiziksel olarak incitmek için diğer öğrencileri kışkırttılar.
5 Öğrenciler, diğerlerini beni dinlememeleri konusunda dolduruşa getirdiler.
7 Öğrenciler benim hakkımda söylentiler, dedikodular yayarak itibarımı zedelediler.
9 Öğrenciler görünüşüme, giyim tarzıma veya diğer kişisel özelliklerime güldüler.
10 Öğrenciler bana lakap takarak benimle dalga geçtiler. 16 Öğrenciler, internet üzerindeki kişisel bilgilerimi taklit ederek beni aşağıladılar.
18 Öğrenciler bana kasıtlı olarak bel altı fıkralar anlattılar.
20 Öğrenciler bana karşı müstehcen tavırlar, eylemler, sözler sarf ettiler.
24 Öğrenciler eşyalarımı kasıtlı olarak kirlettiler.

Derecelendirme: 
1= Asla – 2= Birkaç ayda bir kez – 3= Bir ayda birden fazla – 4= Haftada bir kez – 5= Haftada birden fazla
İletişim: