Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, B., Yaman, E., Peker, A. (2011). Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability. Computers & Education 57, 2261–2271. doi:10.1016/j.compedu.2011.06.014

Sorumlu Yazar: 
Adem PEKER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: