Siber Mağduriyet Duygusal Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beyazıt, U., Yurdakul, Y., Ayhan, A.B. (2021). The Turkish Adaptation of a Measure to Assess the Impacts of Cyberbullying in Adolescents: The Cybervictimization Emotional Impact Scale. International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 5(2), 35-52.

Sorumlu Yazar: 
Utku Beyazıt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: