Mağduriyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülay, H. ve Önder, A. (2009). Reliability and validity of the Turkish version of ladd and profilet child behavior scale victimization scale and picture sociometry scale to measure peer relations of 5-6 years-old turkish children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 648–659. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.114

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay
Geçerlik: 

Ölçek ve Resim Sosyometrisi Ölçeği. İçerik geçerliliği, yapı geçerliği, ölçütle ilişkili geçerlilik, ayrımcı
Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet Ölçeği ve Resmin geçerliliğini değerlendirmek için ölçeklerin gücü test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet için aritmetik ortalama, standart sapma, iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha), madde-toplam ve itemremainder analizi, test-tekrar test güvenilirliği hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
Asla bazen daima
İletişim: