Algılanan Koç Tutum ve Davranışları Ölçeği (Perceived Coach Attitudes and Behaviors Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzüm, H., Karli, Ü., & Yildiz, N. O. (2018). Perceived coach attitudes and behaviors scale: Development and validation study. Journal of Education and Training Studies, 6(3), 160-169. doi:10.11114/jets.v6i3.3018

Sorumlu Yazar: 
Hanifi Üzüm
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: