Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, A., İzci, E., Köksalan, B. ve Zelyurt, H. (2015). Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği’nin geliştirilmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 1(1), 21-32.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: