Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti Konusunda Tutum ve Uygulamaları Ölçeği (Health Care Provider Survey of Intimate Partner Violence (IPV) Attitudes and Practice)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Biçici-Gezgin, B. (2011). Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti Konusunda Tutum ve Uygulamaları Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliği (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Burçin Biçici Gezgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: