Lise Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (Scale to Assess High Schoolers’ Attitudes toward Sustainable Development)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cimer, A., & Aydin, Ö. (2018). Development of scale to assess high schoolers’ attitudes toward sustainable development. International Educational Studies, 11(7), 116-124. doi: 10.5539/ies.v11n7p116

Sorumlu Yazar: 
Atilla Çimer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: