Bisiklet Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı, V., Özbek, O., Koçak, F., & Çeyiz, S. (2017). Bisiklet Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2352-2363.

Sorumlu Yazar: 
Velittin Balcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: