Rekreasyon Alanı Katılım Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gümüş, H. ve Alay Özgül, S. (2017). Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin
geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 865-882.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin GÜMÜŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenlik Engeli (4 madde): “Fiziksel saldırı korkusu”
Zaman Engeli (3 madde): “Boş zaman yetersizliği”
Arkadaş Engeli (3 madde): “Arkadaşlarımın bu tür etkinliklere katılmaktan hoşlanmaması”
Spor Alanı Engeli (3 madde): “Spor aletlerinin bakımsız olması”
Bireysel Engel (4 madde): “ailevi yükümlülükler”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 5= Tamamen katılıyorum).
İletişim: