Algılanan Aşırı Vasıflılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, Z. ve Sezgin, O. (2021). “Algılanan Aşırı Vasıflılık: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 196-208. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.740250

Sorumlu Yazar: 
Zeki UÇAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: