Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, B. ve Akbağ, M. (1997). Aşırı rekabetçi tutum ölçeğinin ülkemiz koşullarına uyarlanması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.198-204). 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Müge Akbağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek toplam 26 maddeden oluşmaktadır.

Örnek maddeler:
Bir yarışmada başarılı olmak kendimi daha güçlü hissetmemi sağlar.
Başkası ile ilgilenen birisinin beni sevmesini sağlamak için mücadele etmeyi severim.
Beni başkalarının önünde eleştiren ve küçük düşüren kimse ile muhatap olmaya gerek duymam. (ters madde)
Bir yarışmada başarılı olmak, daha değerli olduğum duygusunu vermez. (ters madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=bana göre kesinlikle doğru değil – 5=bana göre her zaman doğru)
İletişim: