Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dündar, Ş. (2014). Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 369-382.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Dündar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: