Anne-Baba Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için Yapılan faktör analizi sonucu, ABTÖ’nün ilköğretim ve lise öğrencilerinde ölçekte yer alan maddelerin özgün ölçekteki maddeler benzer şekilde üç faktör altında toplandığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Her üç yaş grubunda ölçeğin güvenirliği ile ilgili bulgular incelendiğinde ölçeğin alt boyutlarına ilişkin test-tekrar test güvenirliğinin yüksek ve iç tutarlığın görece olarak daha düşük olmakla birlikte yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.

Kabul/ İlgi (9 m): Herhangi bir sorunum olduğunda, eminim annem ve babam bana yardım ederler.
Psikolojik Özerklik (9 m): Annem ve babam büyüklerle tartışmam gerektiğini söylerler.
Denetleme (8 m): Annen ve baban okul zaman› gece arkadaşlarınla bir yere gitmene izin verirler mi?

Derecelendirme: 
Kabul/ilgi ve psikolojik özerklik boyutundaki maddeler 4 dereceli Likert-tipi ölçek üzerinde, denetleme boyutundaki maddelerin ilk ikisi 7 dereceli diğer maddeler ise 3 dereceli Likert-tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir