Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, T. ve Başbakkal, Z. (2006). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(2), 32-42.

Geçerlik: 

Sonuçlarda 13 Faktör 1 için madde bulundu, madde yükü 0.42 ile 0.75 arasında, faktör için 10 madde bulundu. 2, madde yükü 0.45 ve 0.74 arasında ve Faktör 3 için 6 madde, madde yükü arasından 0.38 ve 0.84. Bebeğin görünüş ve davranışları alt ölçeği; Varyans Faktörü 1 ile% 18.25, ebeveyn rolü alt ölçeği% 14.94 ile Varyans Faktörü 2 ve sesler ile sesler alt ölçeği% 11.64 ile oluşturulmuştur. varyans Faktörü 3. Tüm maddeler faktör ve faktör olarak beklenen yerdedir ve yük 0.40’ın üzerindedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı; Tüm ölçek için metrik 1 sonucuna göre 0.89, metrik 2 sonucuna göre 0.90 olarak bulunmuştur.
Test-retest güvenirliği YYBÜ anne-baba stres ölçeği alt ölçekler için 0.44- 0.60 arasında bulunmuştur

34 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (0=Deneyimli Değil , 1=Stresli Değil, 5= Aşırı Stresli)