Kekemelik için Anne-Baba Tanısal Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Torun, Ş., Çiyiltepe, M. ve Çevikaslan, A. (2016). Kekemelik için Anne-Baba Tanısal Ölçeği Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek.1), 85-92)

Sorumlu Yazar: 
Şükrü Torun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: