Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökler, M. E., ve Bulut, Y. E. (2019). Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(2), 100-106. https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Enes GÖKLER
Geçerlik: 

Yapılan temel bileşenler (principal component) faktör analizine göre 6 maddeden oluşan bir boyutlu yapının ATUDBÖ puanlarındaki toplam değişimin %58.6’sını açıkladığı görüldü. Temel bileşenler analizine göre ölçekteki maddelerin faktör yük- leri 0.68-0.79 arasında değişmekteydi.
Faktör analizine ek olarak eşdeğer form geçerliliği de uygulanmış ve sonuçlar ölçeğin geçerliğini desteklemiştir.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.55-0.75 arasında değiştiği görülmekteydi. ATUDBÖ ölçeğinin Cronbach alfa kat- sayısı 0.855 olarak saptandı.
Test-tekrar test sonuçları da ölçeğin güvenirliğini desteklemektedir.

Ölçek toplam 6 maddeden oluşmaktadır.
1. Akıllı telefonum hayatımdaki en önemli şey.
4. Zamanla, akıllı telefonumla daha çok vaktimi boşa harcıyorum.

Derecelendirme: 
6’lı likert (1: kesinlikle katılmıyorum, 6: kesinlikle katılıyorum)
İletişim: