Akıllı Telefon Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktay, S. (2018). A validity and reliability study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal, 2(2), 11-18.

Sorumlu Yazar: 
Sayım AKTAY
Geçerlik: 

Geçerlik testleri

Güvenirlik: 

Güvenirlik testleri

1. Akıllı telefonumdaki fotoğraflardan gereksinim duyduğuma ulaşabilirim.
2. Akıllı telefona uygulama marketindeki uygulamayı yükleyebilirim.
3. Akıllı telefonumdan bir web sitesini ziyaret edebilirim.

Derecelendirme: 
5li likert: Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
İletişim: