Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programını Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme