Türkçe Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karabay-Turan, A., Kuşdemir-Kayıran, B. ve Bal, A. P. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1654-1666. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-543058.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Karabay Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: