Akademik Umutsuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökalp, M., ve Soykan, F. (2020). Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2) ,741-751. doi: 10.33206/mjss.562714

Sorumlu Yazar: 
Murat GÖKALP
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: