Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçyiğit, M., ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568. https://doi.org/10.33711/yyuefd.919429

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Koçyiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: