Akademik Ortam Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: