Kindarlık Duygudurumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tiryaki Göksu, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinin kindarlık duygudurumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Yeliz Tiryaki Göksu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: