Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı, S., ve Erden, M. (2013). Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 28(28), 1-10.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: