Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, İ . (2018). Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin (ABİBÇÖ) geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1082-1098. doi: 10.17860/mersinefd.435605

Sorumlu Yazar: 
İdris KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: