Açık Alanda Oyun Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdem, D. (2020). Çocuklar için Açık Alanda Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği: Uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 59-82. https://doi.org/10.21764/maeuefd.523925

Sorumlu Yazar: 
Devrim ERDEM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: