Akademik Öz-Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmaz, M. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin (10. sınıf) temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmışlık düzeyleri, motivasyon ve matematik kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: