Akademik Performans Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gür, R. (2017). Akademik performans algı ölçeği geliştirme çalışması. Eurasian Journal of Educational Research , 68, 177-197

Sorumlu Yazar: 
Recep Gür
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: