Akademik İyimserlik Ölçeği (Academic Optimism Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, G. (2011). Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gülizar Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: