Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnci, F. H. ve Temel, A. B. (2013). Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(4),198-206 .

Sorumlu Yazar: 
Fadime Hatice İnci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: