Birey Düzeyinde İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans (Yine/Yenilenme) Kapasitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gerçek, M. ve Börekçi, D. Y. (2017). Birey düzeyinde ilişkisel ve operasyonel rezilyans (yine/yenilenme) kapasitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 149-176. doi: 10.20491/isarder.2017.293

Sorumlu Yazar: 
Merve Gerçek
Geçerlik: 

DFA uyum indeksi değerleri, modelin kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu
göstermiştir. Modelin uyum değerleri, düzeltme önerileri yapılmadan kabul edilebilir
düzeyde uyum gösterdiği için herhangi bir düzeltme yapılması gerekli görülmemiştir.
Böylece DFA ile, KFA sonucu ortaya koyulan 18 maddeli 4 faktörlü yapının
doğrulandığına yorumu yapılabilir.

Güvenirlik: 

Genel ölçeğin, birinci ve ikinci faktörlerin yüksek
düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü faktörüler ise yeterli
güvenilirlik düzeyine sahiptir

Gerektiğinde işin aksamasına engel olmak için yöneticimin
ve iş arkadaşlarımın sorumluluklarını geçici olarak
devralabilirim.
2. Normal dışı durumlarda (kriz, elektrik kesintisi, çalışma
koşullarında değişiklik vb.) iş hedeflerimi gerçekleştirmeye
çalışırım.
3. Kritik görev ve sorumluluklarımı kriz durumlarında mutlaka
yerine getirmeye çalışırım.
4. İşe gelemediğim zaman, işlerimin aksamaması için yerime
bir çalışma arkadaşımı ayarlamaya çalışırım.
5. İşimi yaparken bana engel olan bir durumla karşılaşırsam
sorunu çözmek için yeni yollar ararım.
6. Problem çözme ve sorun gidermede kurum dışından ilgili
kaynakları bulabilirim ve kullanabilirim.
7. Olağandışı aksamalar olduğunda inisiyatif kullanarak (kendi
kararlarımı vererek) işimi devam ettirebilirim.
8. İşle ilgili yaşadığım olumsuzluklardan yeni şeyler öğrenmiş
olarak çıkarım.
9. Karşılaştığım zorlukların gelecekte beni daha güçlü
yapabileceğini bilirim.
10. Çalışma arkadaşlarımın ve yöneticilerimin deneyimlerinden
kendime dersler çıkarırım.
11. Olumsuzluklarla karşılaştığımda başkalarının
deneyimlerinden yararlanmaya çalışırım.
12. Çalışma arkadaşlarımın ve yöneticilerimin önerilerini işime
uygulamaktan çekinmem.
13. Zor kararlar alırken benimkinden farklı bakış açılarına da
başvurarak en son kararımı veririm.
14. Çalışma arkadaşımın benden daha iyi bir yöntem
kullandığını görürsem onu kendi işimde de kullanırım.
15. İşimi daha iyi yapabilmek için iş arkadaşlarımla ve
üstlerimle işbirliği yaparım.
16. Olağandışı durumlarda ihtiyacım olabileceğini düşünerek iş
çevremdeki yeni insanlarla ilişkiler kurmaya özen
gösteririm.
17. Kriz durumlarında iş ilişkilerimin bana engel olmasını
istemem.
18. Uzun dönemli iş ilişkilerinin kısa dönemli olanlarına göre
daha olumlu etkileri olacağını düşünürüm.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: