Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aşkın, H. (2019). Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Halenur AŞKIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: