Ailede Ataerkillik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbek, M. (2019, 14 – 17 Şubat). Ailede Ataerkillik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Muzaffer Özbek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: