Ailede Özerk İlişkisel Benlik Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Y., & Çok, F. (2011). Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin lise öğrencileri için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 10(1),121-132.

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: