Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğanay, G. (2019). Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Gülcan DOĞANAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: