Ailede Fedakârlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Baloğlu, R. (2019). Ailede Fedakârlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. K. Dimitrovi, D. Nikoloski, R. Yılmaz (Ed.), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series içinde (s. 77-79). Tekirdağ, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: