Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği (Marital Adjustment and Family Functions Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Söylemez, İ. (2011). Evlilik Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Söylemez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: