Aile İletişim Kalıpları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, Ö. ve Anık, C. (2018). Aile İletişim Kalıpları Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 29, 21-46.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Erdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: