Aile İşlevsellik Tarzı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Danışman, I. G., & Tiftik, N. (2014). Measuring family strengths and capabilities: Reliability and validity of the Turkish version of the Family Functioning Style Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 346-350. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.709

Sorumlu Yazar: 
Ilgın Gökler Danışman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: