Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği (Child-Parent Relationship Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saygı, D. (2011). Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve anne-çocuk ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: İstanbul örneklemi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Didem Saygı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: