Sözel İletişim Strateji Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaman, Ş. ve Kavasoğlu, M. (2013). The adaptation study of oral communication strategy inventory into Turkish. International Journal of Human Sciences, 10(2), 400-419.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: