Aile Dayanıklılığı Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, M., & Arici, N. (2012). Turkish version of shortened Family Resiliency Scale (FRAS): The study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 512-520.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kaya
Geçerlik: 

Tüm ölçek için faktör yükleri .17 ile .74 arasında değişmektedir. (aile iletişimi ve problem çözme için sosyal ve sosyal medya kullanımı için .17 ile .67 arasında değişmektedir,ekonomik kaynaklar .20 ile .59 arasında değişmektedir, pozitif bir görünüm sağlamak için .45 ile .62 arasında değişiyordu, sıkıntının anlamını anlama yeteneği için .30 ile .74 arasında değişmektedir.)

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı .92 olarak bulunmuştur.

Madde Sayısı: 54
Ters Maddeler: 33, 37, 45, 50

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 4= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: