Aids Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir, N., Yakın, İ., ve Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93.DOI: 10.26650/SP409425

Sorumlu Yazar: 
Nuray Aydemir
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda, varyansın %34’ünü açıklayan üç temel faktör elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Bilgi ölçeğinin güvenilirliği belirlemek için Kuder-Richardson-20 katsayısı hesaplanmış ve bilgi ölçeğinin genel güvenirliği.76 olarak belirlenmiştir. Bilgi ölçeğinin ilk faktörü olan bulaşmanın Kuder-Richardson-20 katsayısı .85, ikinci faktör olan korunma ve genel bilginin .62 ve üçüncü faktör olan tedavinin .63 olarak bulunmuştur.

Ölçek 21 madde 3 faktörlü yapıdadır.
Bulaşma Yolları (1m): AIDS hastası birini öpmek, hastalığı bulaştırabilir.
Korunma ve Genel Bilgi (8m): İlaçlarla AIDS yavaşlatılabilir.
Tedavi (17m): Sağlıklı beslenmek AIDS’ten korunmaya yardımcı olur.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=doğru, 2=kararsızım ve 3=yanlış)
İletişim: