Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Masal, E., Takunyacı, M. ve Şevik., M. Ş. (2019). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama çalışması. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(1), 29-41.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Masal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: