Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çeçen, A. R. (2007). The Turkish Version of the Family Sense of Coherence Scale-Short Form (FSOC-S). Initial development and validation. Educational Sciences. Theory & Practice, 7(3), 1199-p1220.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Rezan ÇEÇEN
Geçerlik: 

Maddelere ait faktör yükleri incelendiğinde ölçekte bulunan maddelerin faktör yüklerinin .49 ile .74 arasında değiştiği gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, Guttman güvenirlik katsayısı .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak hesaplanmıştır.

12 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1 ve 7 arasında değişen 7’li likert tipi
İletişim: