Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Temli-Durmuş, Y. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 205-216.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: