Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zengin, H, Yalnızoğlu Çaka, S. ve Çınar, N. (2018). Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2), 184-191.

Sorumlu Yazar: 
Nursan Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: